rechtbank Zwolle

Persoonsgebonden budget (PGB Beheer)

Beheer van uw Persoonsgebonden budget: onze taak

Het persoonsgebonden budget is geld dat u krijgt om zelf zorg, hulp of begeleiding mee in te kopen. Afhankelijk van uw situatie, vraagt u het persoonsgebonden budget aan bij de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In uw persoonlijke budgetplan geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

U houdt zelf de regie in handen. U schakelt bijvoorbeeld zelf ondersteuning in en u maakt zelf afspraken met de zorgverlener. Het Nationaal Bewindvoerders Loket ondersteunt u met de bijbehorende administratie en het behouden van de kwaliteit en continuïteit van uw zorg.

Onze werkzaamheden

Wij zijn uw bewindvoerder en u ontvangt een persoonsgebonden budget. Aan het beheer van het persoonsgebonden budget worden eisen gesteld. U moet het uitgeven waarvoor het is bedoeld. U moet aanvraagformulieren en zorgovereenkomsten invullen en tijdig indienen. En u moet zorgen dat u met uw PGB de zorg die u nodig heeft kunt betalen. Al met al een ingewikkelde administratie.

Omdat het persoonsgebonden budget over geld gaat, is het beheer (de administratie) een taak voor ons als bewindvoerder. Onze PGB-specialist zorgen hiervoor en nemen daarmee de administratieve zorg voor het persoonsgebonden budget bij u uit handen.

Wij zorgen dat u zich houdt aan de plichten die bij het persoonsgebonden budget horen. Wij zorgen voor een complete en inzichtelijke administratie van het persoonsgebonden budget. Als zich vragen voordoen, overleggen wij met gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Wat we doen:

  • Jaarlijkse controle toekenningsbeschikkingen met lopende zorgovereenkomsten;
  • Bewaken dat het persoonsgebonden budget niet wordt overschreden;
  • Controleren en tekenen nieuwe zorgovereenkomsten;
  • Controle facturen met afspraken in zorgovereenkomsten;
  • Doorgeven van tussentijdse wijzigingen met het wijzigingsformulier;
  • Controleren de budgetoverzichten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • Zorgen dat tijdig verlenging van de indicatie wordt aangevraagd;
  • Het voorbereiden van huisbezoeken van het zorgkantoor;
  • Contact opnemen met gemeente , zorgkantoor of zorgkantoor bij niet geleverde zorg;
  • Jaarlijks opvragen van het vrij te besteden bedrag bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wilt u persoonsgebonden budget aanvragen?

In een vrijblijvend aanmeld gesprek, bespreken we uw huidige situatie en wat u wilt bereiken. Op basis hiervan kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Onze zorg voor uw persoonsgebonden budget is voor u een zorg minder.