rechtbank Zwolle

Bewindvoering

Wat is bewindvoering en wat doet het Nationaal Bewindvoerders Loket voor u?

Bij bewindvoering wordt u onder beschermingsbewind gesteld door de kantonrechter en is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) de geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. De bewindvoerder zal vanaf het moment dat u onder bewind bent gesteld al uw geldzaken regelen.

Redenen om bewindvoering aan te vragen kunnen zijn:

 • het hebben van een verstandelijke beperking;
 • het hebben van een psychische stoornis;
 • het hebben van een lichamelijke beperking;
 • het hebben van (problematische) schulden.

Wat doet een bewindvoerder allemaal?

Alle diensten die wij als bewindvoerder voor u uitvoeren, staan op onze website beschreven. Hieronder zetten wij deze voor u nog een keer op een rij. Wanneer we het in één zin samenvatten, doet uw bewindvoerder alles wat mogelijk is om uw geld en administratie zo goed mogelijk te beheren.

Dat betekent dat hij:

 • een overzicht maakt van al uw inkomsten en uitgaven;
 • een overzicht maakt van al uw bezittingen en schulden;
 • ervoor zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald;
 • ervoor zorgt dat u op tijd uw geld binnen krijgt;
 • ervoor zorgt dat u al het geld krijgt waar u recht op heeft, dus niet alleen uw salaris of uitkering maar ook bijvoorbeeld een huurtoeslag of zorgtoeslag;
 • contact onderhoudt met alle officiële instanties van wie u geld krijgt of die geld van u krijgen;
 • ervoor zorgt dat u niet teveel geld betaalt, zoals bijvoorbeeld belasting;
 • u uitleg kan geven over allerlei zaken die met wetten en regels te maken hebben;
 • u kan vertellen hoe u het beste kunt omgaan met deze wetten en regels;
 • u helpt – indien mogelijk – om uw schulden af te lossen, wanneer u schulden heeft.

Bewind is geen schuldhulp

Veel mensen verwarren beschermingsbewind met schuldhulp. Hoewel de nodige cliënten van ons schulden hebben, is de hoofdtaak van een bewindvoerder om te zorgen voor stabiliteit in de huidige en toekomstige financiële zaken. In gevallen van beperkte schulden zal de beschermingsbewindvoerder aflossingen voorstellen en regelingen aangaan. Wij hebben veel ervaring met schuldeisers en weten vaak een regeling te treffen om verdere (onnodige) kosten te voorkomen. Zijn de schulden problematisch, dan zal de bewindvoerder namens de klant een beroep doen op officiële schuldhulpinstanties, zoals onder meer Gemeentelijke Kredietbank (GKB ) / Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) / Stadsbank of Gemeente.