rechtbank Zwolle

Kwaliteitseisen

Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (LKB) van de Rechtspraak beoordeelt of bewindvoerders, mentoren en curatoren voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen. 

Als lid van Horus committeren wij ons aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast committeren wij, als Horus lid, ons aan de kwaliteitsregels welke door Horus zijn opgesteld, aanvullend aan die van het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Lees meer over kwaliteitsverordening vanaf 2020 in de praktijk. Inkomensbeheer valt niet onder de reikwijdte van het Besluit kwaliteitseisen. Mocht het accountantskantoor inkomensbeheer doen, dan verandert er niets en wordt de kwaliteitscontrole net als voorgaande jaren met bijbehorend document uitgevoerd.