rechtbank Zwolle

Onze werkwijze

Aanmelding en inplannen afspraak

Stap 1 – Aanmelding en inplannen afspraak

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, maken wij een afspraak voor een kennismaking met een van de bewindvoerders om de situatie te bespreken. Het gesprek zal, indien mogelijk, bij u thuis plaatsvinden. U ontvangt van ons een afspraakbevestiging.

Aanmelding en inplannen afspraak
Intake

Stap 2 – Intake

Het intakegesprek is een kennismaking met één van onze bewindvoerders. Daarnaast nemen we al uw inkomsten, uitgaven en eventueel aanwezige schulden samen door. Aan de hand van het ingevulde intakeformulier en de meegestuurde bewijsstukken wordt een budgetplan voor u gemaakt. In dit budgetplan staat welke vaste lasten wij voor u gaan betalen en wat de hoogte van het leefgeld wordt. Daarnaast kijken we naar een aantal punten waar u mogelijk geld op kunt besparen en op welke toeslagen u wellicht recht hebt. Aan het einde van dit gesprek vullen we samen met u de formulieren in en sturen we deze op naar de rechtbank om bewindvoering op te starten.

Intake
Indien en behandeling van uw aanvraag

Stap 3 – Indienen en behandeling van uw aanvraag

Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat alle stukken compleet bij de rechtbank komen. De rechtbank zal de stukken in behandeling nemen. Het kan voorkomen dat u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting. In deze zitting zal de kantonrechter aan u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder en de onderbewindstelling. Wanneer u akkoord gaat, zal de kantonrechter een beschikking opmaken waaruit blijkt dat u onder bewind staat.  Uw bewindvoerder ontvangt deze beschikking ook van de rechtbank.

Indien en behandeling van uw aanvraag
Opstarten

Stap 4 – Opstarten

Wij vragen voor u een  beheer- en leefgeld rekening aan bij de ABN AMRO bank. Op uw beheerrekening dient uw inkomen binnen te komen, zodat wij daarmee uw vaste lasten kunnen betalen. Mochten er wijzigingen voordoen welke van invloed zijn op uw financiën, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw bewindvoerder. Dan passen wij het budgetplan voor u aan. Zo blijft u telkens up-to-date.

Na het opstellen van het budgetplan beginnen wij met het aanschrijven van instanties en bedrijven waarvan u inkomsten ontvangt. Ook worden de bedrijven waaraan u vaste lasten betaalt, aangeschreven. Op deze manier krijgt u geen financiële post meer en zult u ervaren dat de rust steeds meer terugkeert in uw leven. Alle schulden worden netjes geïnventariseerd en u kunt altijd een overzicht hiervan opvragen. In dit overzicht kunt u ook zien hoeveel schuld er eventueel al is afgelost.

Opstarten
Uitvoering

Stap 5 – Uitvoering

Zodra wij uw inkomen hebben ontvangen, kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodra u weet dat wij het nu volledig gaan beheren. U krijgt van ons maandelijks een digitaal overzicht waarop u kunt zien wat er nu ontvangen is aan inkomen en welke betalingen wij namens u hebben verricht.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog facturen bij u binnenkomen (bijvoorbeeld omdat u iets heeft besteld), dan kunt u deze altijd naar ons toesturen.

Uitvoering
Evaluatie

Stap 6 – Evaluatie

Tussentijds kunnen er altijd zaken veranderen. U wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of u gaat verhuizen. Dit soort zaken dient u altijd bij ons aangeven, zodat wij uw betalingen hierop kunnen aanpassen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om tussentijds een evaluatiegesprek aan te vragen, zodat wij zaken nog eens kunnen doorspreken.

Wilt u tussentijds het beheer zelf weer op u nemen, dan is dit geen probleem. Wij zullen alle instanties voor u aanschrijven dat u het zelf weer gaat beheren. Uiteraard wordt het beschikbare saldo naar u teruggestort.

Evaluatie