rechtbank Zwolle

Kernwaarden

1. Persoonlijke benadering

Wij behartigen individueel en persoonlijk de belangen van onze cliënt. De cliënt of zorgverlener krijgt niet te maken met ‘assistenten van’ of ‘teams’.

2. Samenwerken

Wij werken actief samen met onze cliënt en de zorgverlener om de gestelde doelen voor de cliënt te bereiken. We stellen ons proactief op met als doel de zorgverlener te ontzorgen.

3. Betrouwbaar

Wij opereren als een vertrouwenspersoon. Integriteit, betrouwbaarheid en ethische normen zijn de fundamenten waarop we ons werk baseren.

4. Betrokken

Wij zijn van nature zorgzaam, toegewijd en nauw betrokken bij de kwetsbaren uit onze samenleving. Onze medewerkers hebben er bewust voor gekozen om hun kennis en ervaring in te zetten voor mensen met een beperking.

5. Zorgvuldig en deskundig

Wij voeren onze werkzaamheden zorgvuldig uit en komen afspraken na. Doordat we binnen de organisatie werken met kennisteams waar meerdere disciplines in verbonden zijn, kunnen we vragen op financieel, juridisch en zorggebied deskundig beantwoorden.