rechtbank Zwolle

Tarieven 2023

De minister heeft voor bewindvoering een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (één- of meerpersoons).
Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Bewindvoering zonder schulden:
Voor een alleenstaande€ 125,54 (incl. 21% BTW) per maand;
Voor samenwonenden€ 150,54 (incl. 21% BTW) per maand;
Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande€ 162,44 (incl. 21% BTW) per maand;
Voor samenwonenden€ 194,81 (incl. 21% BTW) per maand;
Instaptarief:
Bewindvoering alleenstaande€ 709,06 (incl. 21% BTW) (éénmalig);
Bewindvoering samenwonenden€ 850,63 (incl. 21% BTW) (éénmalig);
Uitstaptarief (bewind)
Eenmalig uitstaptarief alleenstaande€ 266,20 (incl. 21% BTW);
Eenmalig uitstaptarief samenwonenden€ 319,44 (incl. 21% BTW);
Verhuizing/ontruiming/verkoop€ 442,86 (incl. 21% BTW) ;
Bankkosten jaarlijks op 1 juni€ 6,00 (geen btw);
PGB Beheer€ 664,29 (incl. 21% BTW) per jaar;
Uurtarief€ 88,61 (incl. 21% BTW).