rechtbank Zwolle

Intake

U kunt zich bij Het Nationaal Bewindvoerders Loket aanmelden via ons contactformulier op deze pagina, via e-mail: info@nationaalbewindvoerdersloket.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen, tel. 038 – 7500 454.

Intake gesprek

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen maken wij allereerst een afspraak voor een  telefonische intake. Tijdens dit gesprek nemen wij uw situatie uitgebreid door zodat wij kunnen beoordelen of bewind voor u een passende oplossing is en tot de mogelijkheden behoort. Wij leggen u in het kort uit wat beschermingsbewind (of schuldenbewind) inhoudt. Na dit gesprek sturen wij u een set formulieren toe. Deze set bestaat uit een intake-formulier (waarop u alle gevraagde informatie kunt invullen), een checklist voor de benodigde documenten die wij van u vragen en onze informatiefolder. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland bij u thuis voor een persoonlijk gesprek om kennis te maken. Wij kiezen ervoor om bij u thuis te komen zodat wij u beter leren kennen en uw situatie beter in beeld komt.

In het intakegesprek maakt u kennis met de bewindvoerder en wordt de werkwijze van het kantoor aan u uitgelegd. Het betreft een vrijblijvend gesprek waarin u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Dit gesprek duurt één tot anderhalf uur en kan plaatsvinden bij u thuis indien mogelijk.

Intakeformulier

De in het intakeformulier gevraagde stukken dienen door u te zijn verzameld. Tijdens het kennismakingsgesprek, wordt het intakeformulier en de werkwijze met u besproken. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en (eventueel) kopiëren van de gevraagde stukken voor de bewindvoerder. De bewindvoerder neemt de gevraagde stukken mee naar zijn kantoor. Op basis van de door u aangeleverde stukken maakt de bewindvoerder een concept budgetplan. Hierin worden al uw inkomsten en uitgaven vermeld. Het concept budgetplan ontvangt u ter controle. U dient te controleren of alle inkomsten en uitgaven vermeld staan in het budgetplan; alleen de vermelde instanties/bedrijven worden na ontvangst van de beschikking van de rechtbank door de bewindvoerder aangeschreven in verband met het bewind.

Het aanvraagformulier ten behoeve van het verzoek tot onderbewindstelling en de akkoordverklaringen naaste familieleden (indien van toepassing), worden met u besproken en door de bewindvoerder ingevuld en door de verzoeker ondertekend. U dient een kopie van uw paspoort of ID-kaart aan de bewindvoerder te verstrekken.

U kunt mogelijk zelf uw motivatiebrief schrijven aan de rechtbank waarom een verzoek tot onderbewindstelling noodzakelijk is, eventueel aangevuld met een verklaring van een arts en/of naaste familie. Deze motivatiebrief wordt als een aparte bijlage bij het verzoek tot onderbewindstelling toegevoegd. Mocht u dit zelf lastig vinden om te doen dan zal uw bewindvoerder dat voor u opstellen.

Plan van aanpak

Ook zal de bewindvoerder een Plan van Aanpak schrijven dat samen met u in het tweede gesprek wordt besproken. Als dit plan door u akkoord bevonden is dan zal dit Plan van Aanpak met de aanvraag onderbewindstelling en de bereidverklaring bewindvoerder (inclusief alle bijlagen) worden verstuurd naar de rechtbank. Het Plan van Aanpak omvat de volgende onderdelen:

  • Waarom wordt beschermingsbewind aangevraagd?
  • Doelstelling van het bewind;
  • Maatwerk afspraken, met betrekking tot spaargelden voor de korte en lange termijn;
  • Taakomschrijving bewindvoerder;
  • Contact overzicht van alle betrokken partijen;
  • Activiteiten/afsprakenlijst.

Rechtbank

De rechtbank stuurt u een acceptgiro voor het griffierecht. U dient de rekening voor het griffierecht vooraf te betalen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal de bewindvoerder hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. In dit geval stuurt u de acceptgiro op naar uw bewindvoerder.

Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een zitting op de rechtbank. U bent verplicht op de zitting te verschijnen. Tijdens de zitting zal de kantonrechter u vragen of er aan u is uitgelegd wat een onderbewindstelling inhoudt en of u weet dat er kosten aan verbonden zijn aan een onderbewindstelling. De kantonrechter kan u om een toelichting vragen over waarom u zelf een onderbewindstelling noodzakelijk vindt. De bewindvoerder is bij de zitting aanwezig. Als u geen recht heeft op bijzondere bijstand, dient u zelf uit uw budget de kosten voor bewindvoering te betalen (via de beheerrekening).

Als de kantonrechter akkoord is met uw verzoek tot onderbewindstelling en met de door u voorgestelde bewindvoerder, ontvangt u hiervan binnen enkele werkdagen schriftelijk bericht van de rechtbank.

Contact met ons kantoor

Kunt u ons telefonisch niet bereiken, laat dan een bericht achter op telefoonnummer: 038-7500454 of stuur een e-mail naar: info@nationaalbewindvoerdersloket.nl. Op nationale feestdagen zijn we gesloten.