Schuldsanering MKB & ZZP

Wij helpen zzp-ers en ondernemers die in de problemen zijn gekomen. Onze schuldsaneringsaanpak is vergelijkbaar met het Schuldsaneringstraject voor werknemers.
Wij begeleiden deze ondernemers naar een stabiele situatie in de financiën, zowel privé als zakelijk.

1. Inventariseren en stabiliseren

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast.

2. Opstellen van het plan van aanpak

We hebben een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd beslag zullen wij altijd trachten op te heffen.

3. De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw daarin, en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen u en onze consultant. Aan het eind van het traject ontvangt u een financieel eindrapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en adviezen om niet weer financieel in de problemen te geraken..

4. Afronding en evaluatie

Na afloop van het programma ontvangt u een evaluatieformulier. Wij vragen u onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is gemiddeld een aantal maanden.

Tarieven

Wij hanteren duidelijke, betaalbare tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Neem voor meer informatie contact met ons op telefoonnummer 088-11211212 of stuur een e-mail naar info@nationaalbewindvoerdersloketnl