Voor Woningbouw Corporaties

Wij zijn een organisatie die woningbouwcorporaties ondersteunen bij het voorkomen van huurders die de huur niet meer kunnen betalen en daardoor mogelijk ook worden uitgezet. Wij pakken de totale schuldenproblematiek van uw huurders aan. Doordat uw huurder met loonbeslagen wordt geconfronteerd, stapelen de schulden zich op, en kan ook de huur vaak niet worden betaald. Het oplossen van de totale schuld is essentieel om de huurder weer richting een normaal bestaan te leiden waarin ook de maandelijkse huur weer betaald wordt. 

Vanuit de overheid is inmiddels ook een campagne gestart, KOM UIT JE SCHULD, die kent u waarschijnlijk al wel. Veel woningbouwcorporaties nemen de problematische schuldenproblematiek ook mee in hun maatschappelijke verantwoordelijk beleid.

Wij bieden een oplossing voor de aanpak van de schuldenproblematiek van uw huurders. Daarmee bespaart u de kosten van de deurwaarder, bespaart u de kosten van een eventuele uitzetting plus minder druk op het interne administratieve apparaat. De huurder kan blijven wonen en zijn of haar problematische schulden worden opgelost.

Onze aanpak is als volgt:

Financieel gezonde werknemers? Onze werkwijze start met een intakegesprek. Het intakegesprek kan plaatsvinden bij u op kantoor. Wij kennen geen wachtlijsten. De intake kan dus al binnen een paar dagen plaatsvinden. Onze consultant neemt de persoonlijke situatie met uw medewerker door en bespreekt de verschillende mogelijkheden.

De privacy van uw medewerker blijft gewaarborgd.