rechtbank Zwolle

Voor cliënten

Ondersteuning aanvragen voor uw cliënt (vroegsignalering)

Indien u een professional bent, zoals bijvoorbeeld een gemeente of een zorginstantie en u zoekt ondersteuning voor uw cliënt(en)! Heel goed dat u dan namens uw cliënt hulp zoekt. U bent waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat uw cliënt ondersteuning nodig heeft met zijn of haar financiën. Het Nationaal Bewindvoerders Loket werkt veel samen met veel doorverwijzende instanties (verslavingszorg, begeleid wonen, reclassering, gemeenten en andere zorginstanties).

De professionals in de zorg komen steeds vaker financiële problemen tegen bij hun cliënten. Wij zien dat het vanuit de dienstverlening van de instelling wenselijk is dat de cliënten hierin worden begeleid. De zorgverlener probeert dit dan zelf voor de cliënt te regelen, maar begint steeds meer te merken dat de ondersteuning zoveel tijd in beslag neemt dat er geen ruimte meer is voor de dienstverlening die de eigen instantie aanbiedt. Dan doet u er goed aan om deze ondersteuning onder te brengen bij een kantoor waar dit wel de dienstverlening is. Het Nationaal Bewindvoerders Loket kan u, maar ook uw collega’s, hierin ondersteunen.

Wat kunnen wij betekenen?

Het Nationaal Bewindvoerders Loket biedt meerdere vormen van dienstverlening, gericht op materiële zaken (financiën, bezit, schulden).

  • Voorkoming van (hoge) schulden;
  • Budgetbeheer: Financieel beheer op basis van een overeenkomst;
  • Bewindvoering: Financieel beheer op basis van een beschikking van de rechtbank;
  • Persoonsgebonden Budget Beheer (PGB).

Extra handeling

Bij ons is het mogelijk om onder Pré-bewind te komen. Dit is een ondersteuning in de aanloop naar beschermingsbewind. Wij merken regelmatig dat met spoed ondersteuning nodig is, maar dat de aanvragen bij de rechtbanken vertraging kunnen veroorzaken. Met de service van het Pré-bewind worden u en uw cliënt direct ondersteund.

De volgende stap

Weet u welke ondersteuning u zoekt voor uw cliënt? Meldt hem of haar aan via ons contactformulier. Wij nemen dan direct contact met u op.

Wilt u graag informatie ontvangen over onze dienstverlening en hoe deze ingezet kan worden ter ondersteuning van uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.