rechtbank Zwolle

Ondersteuning voor werkgevers

Financieel gezonde werknemers? Onze werkwijze start met een intakegesprek. Het intakegesprek kan plaatsvinden bij u op kantoor. Wij kennen geen wachtlijsten. De intake kan dus al binnen een paar dagen plaatsvinden. Onze consultant neemt de persoonlijke situatie met uw medewerker door en bespreekt de verschillende mogelijkheden.

De privacy van uw medewerker blijft gewaarborgd.

Stappen en werkwijze

1. Inventarisatie en stabilisatie

Nadat wij de schulden bij uw werknemer hebben geïnventariseerd nemen wij nemen contact op met de schuldeisers. Vanaf dit moment zullen de schuldeisers zich tot ons richten en niet langer tot uw medewerker. Wij nemen de volledige communicatie over. Dit betekent dus direct rust voor uw medewerker.

2. Opstellen van het plan

We hebben nu een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan, waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd loonbeslag zullen wij altijd trachten op te heffen of op te schorten.

3. De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers, kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw medewerker hierbij en zorgen we er samen voor dat het plan een succes wordt.. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen uw medewerker en de consultant van ons kantoor. Dit doen wij buiten de reguliere werktijden, zodat uw medewerker ongestoord, vrij van gedachten aan de financiële problemen, kan werken. Aan het eind van het traject ontvangt uw medewerker de financiële eindrapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en adviezen om financieel fit te blijven.

4. Afronding en evaluatie

Na afloop van het programma ontvangt uw medewerker een evaluatieformulier. Wij vragen uw medewerker onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering. Wij zijn een organisatie die zich continu wil verbeteren.

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is gemiddeld een aantal maanden. Na deze periode heeft u weer een financieel gezonde medewerker.

Er zijn aan het einde van het traject drie situaties mogelijk:

  • uw medewerker is schuldenvrij;
  • uw medewerker heeft een betalingsregeling voor alle schulden en is uiterlijk over 3 jaar schuldenvrij;
  • uw medewerker staat onder bewind.